Blog

Почитувани повикот за изразување интерес (консултантски услуги – избор на фотографи и камермани) со реф. бр. LRCP – 1/18 – SG – 46-SH-G-1.4 се продолжува до 29.06.2020г 15:00 часот. Вашите лични биографии заедно со писмото за препорака можете да ги доставите на следната ел – адреса contact@kocka.mk .